ב. תהלים מו

ב . תהלים מו ניתוח מומור מו , כמו ניתוח מזמור יג , בא להדגים את המיתודה של הפרשנות הכוליית . ואולם , עם שאנו מכוונים דעתנו למטרה זו אנו מבקשים גם להוכיח , לא זו בלבד שמיתודה זו היא דרך שכוחה יפה להביא לידי הבנת המובע במזמור המקראי , אלא — כפי שנטען לא אחת בחיבור זה — שזו מסוגלת יותר מכל המיתודות הפרשניות הרווחות בחקר התנ"ך להציע לנו פירוש המופק מתוך הכתוב ולא מודחק בו . נראה לנו שטענה זו מתאשרת כשאנו משווים את המופק מן הטכסט שנתפרש בדרך הפרשנות הכוליית למסקנות המוסקות מן המזמור 2 במיתודה המקובלת של ביקורת הצורה . כבר סקרנו כמה השקפות על מיתודה זו להסתעפויותיה כשהיא נדונה על פי תוצאותיה והבענו דעתנו עליה . ולמותר הוא אפוא לחזור אליה או לשוב ולהדגיש שאם סקירת מחקר תהלים בימינו מוכיחה לדעת מובינקל , ש'ביקורת הצורה , "חקר הצורה והסוג , " היא בסיס הכרחי בהחלט 3 לכל הבנה בתהלים' , הרי המחקר עצמו מוכיח שביקורת הצורה היא בסיס המביא בהכרח לידי פירושים מחולקים , ואף סותרים של אותו מזמור , כפי שנקבע מקרוב 4 על ידי כמה ממצדדי מיתודה זאת . 1 לניתוח של מזמור מו הבא להלן השווה מאמרנו dargelegt am Bei...  אל הספר
מוסד ביאליק