א. תהלים יג

א . תהלים יג הקורא במזמור קריאה ראשונה ירגיש מיד בשינויים שבהלך הנפש המשתקפים בו . אין המצב הנפשי המתבטא בו אחיד מראשית המזמור ועד סופו . המזמור פותח בעמקי הצער ; מתוך ייאוש בוקעת השאלה ; 'עד אנה / והוא הולך ועולה עד למרומי הביטחון : 'אשירה לה' כי גמל עלי . ' לפי המונחים המקובלים בחקר תהלים שייך מזמורנו לסוג הספרותי של 'קינות היחיד , ' והרי סיומו : הוריה . חילוף המצב הנפשי הזה מקיצוניות אחת לשנייה מתבטא גם במבנה המזמור : המזמור מתחלק אפוא לשלושה בתים , כשהראשון בן חמישה טורים , השני בן ארבעה והשלישי בן שלושה טורים . נראה כאילו כגודל צערו מכה סערת רוחו 1 דליטש , קיטל . ולאחרונה רידרבוס ( עי' הערה . ( 2 2 גלים . כל גל חלש מקודמו , עד שלבסוף באה הרגעה , מנוחה שלימה . במשפט האחרון — 'כי גמל עלי' — מוצא את ביטויו המצב הנפשי של תהלים קטז , ז : ' שובי נפשי למנוחיכי , כי ה' גמל עליכי . '  אל הספר
מוסד ביאליק