פרק שישי היצירה כדמותה

פרק שישי היצירה כדמותה כסיכום עיונינו נדון ביצירה כדמותה , כשעבדנו את כל ההסתכלויות בפרטים ( שבהם עסקנו בפרקים הקודמים ) להבנת היצירה כולה כמות שהיא . ננתח שלושה מזמורים לפי השיטה של האינטרפריטאציה הכוליית : ( א ) תהלים יג ; ( ב ) תהלים מו ; ( ג ) תהלים קיד . במוסף , שנכתב בידי י . זקוביץ , הוצע ניתוח סיפור כרם נבות ( מלכים א כא . ( ניתוח המזמור הראשון ישמש לנו להצגת המיתודה שעל ידה יכול אדם להגיע להבנה נכונה של המזמור . בניתוח המזמור השני תוצג דרך הפרשנות הכוליית לעומת המיתודה הרווחת בחקר תהלים , זו של ביקורת הצורה . ניתוח המזמור השלישי יציג את השימוש הנכון בדרך הפרשנות הכוליית לעומת היישום הבלתי מתאים של עקרונות הביקורת הספרותית הדומים לאלה שעליהם מיוסדת המיתודה שלנו . ניתוח סיפור כרם נבות ידגים לנו , שדרך הפרשנות הכוליית הולמת את הסיפור המקראי לא פחות משהיא הולמת את החלק הפיוטי שבמקרא . כמו כן יבהיר לנו הניתוח , שהמיתודה שלנו עשויה לשמש עזר רב ערך לביקורת הנוסח , וכיוון שהיא מאפשרת לנו להבחין בין שכבות ראשוניות ומשניות — יש בה עזר גם לביקורת הגבוהה .  אל הספר
מוסד ביאליק