ג. החטיבה

ג . החטיבה תהלים ח נושאו , כפי שאומר לנו הפסוק החוזר בפתיחה ובסיום ( ב , י : ( שמו של 1 ה' האדיר בכל הארץ . כוונת המזמור כולו תחושת שמו האדיר . כל פסוקיו 2 מכוונים להביע את גדולת שמו , על כן מובאים קטעים מן המציאות הסובבת אותנו ונתונה להשגת חושינו , כדי שמתוכם ובתוכם ייראה מה אדיר שם ה' בכל הארץ . ואולם תפיסתם של פרטי המזמור שנויה במחלוקת . יש הרואים בו קטעים 1 לפי Ridderbos המלה 'מה' המופיעה שלוש פעמים ( פסוקים ב , ה , י ) היא מלת המפתח של המזמור , Die Psalmen ) עמ' . ( 138 2 רוונטלאו חולק על הדעה המקובלת על בעלי ביקורת הצורה המגדירה מזמור ח כ'הימנוך . רוונטלאו , שהשקפתו הכללית על ניתוח שירה שונה במקצת משל גונקל ( ר' נספח ב , עמ' , ( 385  אל הספר
מוסד ביאליק