ב. הפתיחה

ב . הפתיחה אחד האמצעים האמנותיים שהמקרא נוקט בהם לפעמים — הן בסיפור הן בשיר — הוא גילום עיקר כוונות הסיפור או השיר כולו בפתיחתו ( במבנה או בתופעות 1 סגנון אחרות ) . התבוננות בפתיחת יצירה עשויה אפוא להדריכנו בדרך המוליכה להבנתה המדויקת של היצירה . פתיחת תהלים פרק עד תשמש אולי דוגמה למה שנאמר זה עתה . 2 פתיחה זו היא לפי 'תורת הצורות' הפתיחה הטיפוסית ל'קינות הציבור' , 3 שאליהן משייכים החוקרים את מזמורנו ; הרי הפתיחה מורכבת — לדעת וס 1 ? רמאן — מאותם שני היסודות הם אופייניים לפתיחתם של מזמורי הסוג הזה : 4 ( א ) פנייה וקריאה לעזרה כהקדמה ; ( ב ) הזכרת ישועות ה' מקדם . אבל גם אם נניח שכואת היא באמת הפתיחה ה'חוקית' של כל המזמורים המכונים 'קינות העם , ' כלום יש בהכרה זו , שמזמורנו פותח בפתיחה הדומה לפתיחות מזמורים אחרים בני סוגו , כדי להושיט לנו עזרה כלשהי להבנת מזמור זה ? ואילו אם נקרא פתיחה זו לא כפתיחה ' - חוקית' של סוג מזמורי מסוים שאליו משתייך מזמורנו , לא כחלק של סכימה קבועה החוזרת ונשנית בכל 'קינות העם , ' 1 למשל בנו יעקב לבראשית יג , א ; סאלד לאיוב א , א ד"ה : 'והיה האיש ההוא / שם , ג...  אל הספר
מוסד ביאליק