פרק חמישי החטיבה השלימה [הסטרוקטורה]

פרק חמישי החטיבה השלימה [ הסטרוקטורה ] אין בידך לעמוד על חייה האמיתיים של השירה אלא אם כן אתה תופס את ה'צורה' בה הוטבעה . הרי חיי השירה אינם חיים אלא במידה שמעוצבים הם ב'דמות . ' 'תכניה' אינם קיימים אלא עד כמה שהם מתגלים ב'צורה . ' 'מה שלא תכיל הצורה המעוצבת אינו קיים כלל מבחינת השיר ; התוכן הוא בעל משמעות רק כשהוא נתון בדפוס צורה' . הרי זו אפוא מתכונתה המיוחדת של הצורה השירית שהיא מסתירה את תוכנה על ידי הצגתו במוחש רק בצורה . מקור היסטורי , מסה פילוסופית — אם תשאל למשמעותם , יענוך במישרין , בדיבור ברור , באמירה מפורשת ; יודיעוך רעיונות , ילמדוך עובדות . לא זו דרכה של השירה . השירה אינה באה להביע רעיונות או לספר עובדות או ללמד לקח או 3 לבטא רגשות , אלא לעצבם , לצור להם 'צורה' . מכאן שהשירה משיגה את מלוא משמעותה בדמותה כמ 1 ת שהיא — על אוצר מלותיה , על סדרי משפטיה , על תופעותיה התחביריות , על מכלול המוטיבים שבה , על מקצבה ועל משקלה — 5 ב'סטרוקטורה' שלה , ביחס מיוחד זה של כל הפרטים בינם לבין עצמם וביחסי H . Oppel , Methodenlehre der Literaturwissenschaft , in W . Stammler ( ed . ) , Deut...  אל הספר
מוסד ביאליק