ב. הפיסקה

ב . הפיסקה כשם שהמשפט מקבל את משמעותו לא רק על ידי המלים שמהן הוא מורכב , אלא על ידי סדר עמידת המלים במשפט , שהוא ורק הוא מביע את הערך הפונקציונאלי של המלה במשפט , כך גם מקבלת הפיסקה את הוראתה לא על ידי תוכנם של המשפטים בלבד שמהם היא מורכבת , אלא על ידי יחסיהם בינם לבין עצמם ויחסיהם לפיסקה כולה . יש ומשפט משלים משפט וזרימת המחשבה היא חד סיטרית . יש שמשפט עונה אבל שלוש העבירות האחרות : השישי , השביעי והשמיני בסדר הפוך מזה שהוא מצוי בטכסט שלו עצמו — הזהה לזה של ירמיה ז , ט — מחזקת את השערתו של וייס' ( עמ' , 223 הערה . pp . 145-176 A Biblical Fragment from the Maccabaean Age : The Nash Papyrus , JBL 56 ( 1937 ) , 9 . ( 10 לאור מגילות קומראן מאחר אולברייט את זמן הפאפירוס למחצית הראשונה של המאה הראשונה לפנה"ס 19 ) . ק 10 . { BASOR 115119491 , שם ( הערה , 7 למעלה , ( עמ' . 229-228 למשפט וכיוון המחשבה הוא 'הלוך ושוב . ' יש שמשפט הוא המשכו ההכרחי לקודמו ויש שהוא ניגודו המפתיע . וכל זה ימצא את ביטויו במבנה ; כל זה יתגשם לא רק ב'תוכך אלא גם ב'צורה / ולפעמים רק בצורה — ביחסים תחביריים . יש שאותו ...  אל הספר
מוסד ביאליק