א. המשפט

א . המשפט 1 מוזר סדר המלים בהושע ח , ב : תפקידה של המלה 'ישראל' בפסוק מוקשה מצד התחביר . ואכן , חוקרי המקרא , 2 רובם ככולם , ' רואים בה הוספה וגורסים את הפסוק לפי תרגום השבעים ; לי יזעקו אלהים ידענוך . מאלה שאינם מקבלים כמהימן את נוסח פסוקנו כמו שהוא בשבעים , יש אומרים כי קושי תחבירי זה הוא תוצאה של שיבוש שחל בטכסט המקורי , שהיה לדעתם : לי יזעקו ידענוך אלהי ישראל , כלומר המלה 'ישראל' משמשת כפנייה ( vocativ ) במשפט ( בניגוד לנוסח המסורה ' אלוהי . ( ' ויש אומרים , שיבוש אין כאן , טעות יש כאן 1 הקושי נוצר מתוך טעותם של בעלי הטעמים , שקבעו את האתנח לא במקומו הנכון , מאחר שלא הרגישו ששני משפטים עצמאיים כלולים בפסוק . בראשון אומר ה' על ישראל : לי לזעקו אליהי . ובשני אומר ה' אל ישראל : ידענוך לקזךאל . הווה אומר , 'ישראל' במשפט השני הוא פנייה .  אל הספר
מוסד ביאליק