פרק שלישי המיטאפורה

פרק שלישי המיטאפורה במאות הט"ז , הי"ז והי"ח ראו בציורים הספרותיים קישוט לשיר , 'מעין דובדבנים שבהם קושטה העוגה ליתר נ 1 י ולשם גירוי התיאבון' . תורת המיטאפ 1 רה לאריסטו נשתכחה , ועד תנועת הרומאנטיקה לא העלה איש על הדעת שהמיטאפ 1 רה ( במובנו הרחב של המושג ) היא לב לבה של השירה . תפיסה זו של המיטאפ 1 רה באה לידי ביטויה השלם והמושלם במחקר הספרות החדש , המתנגד התנגדות נמרצת לא רק לראיית המיטאפ 1 רה כקישוט לשוני 2 המוסיף כוח או חן ליצירה , אלא גם לראייתה כתחבולה דידאקטית בלבד , המבהירה את העניין המשמש נושא היצירה . 'המיטאפורה היא אחד האמצעים הטובים ביותר להפעלת המשמעות בטכסט . יחד עם זאת יתברר מתוך התעמקות במיטאפ 1 רה , שאין היא מסייעת את ההבנה בלבד , אלא אף יש בכוחה להפעיל ולשתף רגשות לוואי ומושגי לוואי מכל המינים' . 4 . W . K . Wimsatt-C . Brooks , Literary Criticism , New York 1957 , p . 644 3 . I . A . Richards , The Philosophyof Rhetoric , New York 1965 , p . 90 2 . C . Day Lewis , The Poetic Image , London 1965 , p . 18 1 קייזר , עמ' . 125 עי' עוד Black ( ed . ) , The importanceof Lan...  אל הספר
מוסד ביאליק