פרק שני המלה. צירוף־מלים

פרק שני המלה . צירוף מלים המשורר משתמש במלה . המדבר משתמש במלה . המשורר משתמש במלה , שבה המדבר משתמש . ולא הרי המלה של המשורר כהרי המלה של המדבר . 1 כבר דובר בהבדל זה . כבר צוין שבשפת הדיבור המלה היא אמצעי בלבד , קליפה השומרת על הת 1 ך , ואילו בשפת השירה המלה איננה אמצעי אלא תכלית , אינה ק ליפה כי אם הפרי עצמו . וכדי לשבר את האוזן שתבין את ההבדל הזה , 2 אומרים חוקרי השירה החדשים על המלה בשפת הדיבור , שהיא המשקפיים שבעדם אתה רואה את העולם , הוא השלט הקורא בשם את העצם המיוצג על ידה , היא מורה את הדרך המוליכה אותך אל העולם . בשפת השירה — המלה היא מציאות : לא בעדה אתה רואה את העולם , אלא בה משתקף העולם . אין היא מורה 3 אל המציאות , אלא בה גופה אתה טועם טעם המציאות . עוד הבדל מהותי וחשוב בין המלה בשירה , מעבר מזה , ובינה בשפת הדיבור ובשפת המדע , מעבר מזה . בשפת המדע המלה היא בת משמעות אחת , יחידה , מוגדרת הגדרה חדה ופסקנית . בשפת הדיבור היום יומי כל מלה אמנם רבת 1 לעיל , עמ' . 23 על ייחודה של הלשון הספרותית עי' גם . Poets Use , London 1968 w . Nowothny , The Language השווה גם J . P . Sartr...  אל הספר
מוסד ביאליק