פרק ראשון בחי נות־ חוץ ובחינות־פנים בבי אור הכתוב

פרק ראשון בחי נות חוץ ובחינות פנים בבי אור הכתוב כשאנו באים לבחון אם דרכי החקר המקראי מוליכות אל עולם המקרא או מרחיקות ממנו , ניתן את דעתנו בראש וראשונה על דרכו של גונקל , שכן הוא אבי חקר השירה המקראית שבדורנו והשפעתו גדולה ביותר במחקר זה עד היום . על תפיסתו של גונקל בחקר השירה המקראית נוכל לעמוד על פי דבריו בספרו הנחשב כיסודי בספרות המדעית של המקרא , הלא הוא המבוא לס' תהלים . ' כשהוא מדבר על אופיה המיוחד של השירה המקראית ורואה ייחודה זה כמכשול על דרך הבנתה , הוא כותב : 'מבנה הטור השירי העברי גורם , שהשירה העברית תובע במשפטים קצרים מאוד , לעתים במשפטים בני שתיים , שלוש מלים . ומשפטים קצרים אלה מעמידם המשורר זה על יד זה בלי מלת קשר , בלי מלה שתציין את קשרם ההגיוני . אמ 1 ר יאמר העברי : "ה' רועי לא אחסר . " היווני בוודאי היה מסביר כאן , שהמשפט השני אינו אלא תוצאה של הראשון , ואילו 2 העברי נמנע מאמור "ה' רועי , על כן לא אחסר , " ומדלג על כל מלת קישור' . . by J . Begrich )\ Gottingen 1975 Einleitung in die Psalmen — Die Gatlungen der religiosen Lyrik Israels ( completed 1 ( להלן : 'מבוא ....  אל הספר
מוסד ביאליק