ב. גישות משתנות בחקר המקרא בימינו

ב . גישות משתנות בחקר המקרא בימינו מחקר המקרא שבכל דור משקף נאמנה את הלכי הרוח של סביבתו וזמנו . ברוב ימיו של חקר המקרא היה לימוד המקרא תחום ששימרו לעצמן בקנאות 93 שטייגר , עמ' , Die Werkinterpretation = ) 11 עמ' . ( 144 על ההיסטוריה של 'המעגל הלוימנויטי' עי' בטי , שם , עמ' 220 ואילך ; גאדמאר , שם ( הערה , 62 למעלה , Method Truth and ;( עמ' 235 ואילך . . Kayser , Vortragsreise , p . 46 94 95 'הכוליות היא יותר מחלקית , היינו סך כל החלקים אינו מצטרף להעמיד את הכוליות ; לשם כך אנו זקוקים לעריכתם ומיזוגם של החלקים , כשאנו מניחים מראש גורם , ולעתים אף גורם מהותי , המאפשר את הכוליות , לא מה שיכולים החלקים להיות בפני עצמם מכריע לגבי אופיה של הכוליות , אלא מה שהכוליות עושה מהם — הסידור והאחדות , בתוכניתו של האדריכל המתממשת במבנה המושלם . החלקים מעצם טבעם כפופים הם לכוליות שלשמה הם קיימים ; אין זה מוציא מכלל אפשרות שהם , בין שאר תכונות , בעלי חשיבות עצמית , קיום נבדל ואופי % ייחודי' . ( W . Brugger , Philosophisches Worterbuch , Freiburg 1961 , p . 97 ) 1 לסקירות ודיונים על תולדות מחקר המקרא עי...  אל הספר
מוסד ביאליק