א. גישות משתנות להבנת טכסט ספרותי

א . גישות משתנות להבנת טכסט ספרותי 1 ההיסטוריזם הוא 'הגילוי הק 1 פרניקאני של מדעי הרוח' , ועצומות היו השפעותיו . האמיתות הד 1 גמאטיות נתערערו מיסודן , האופן נתרחב לכל רוחותיו . חקר התופעות התרבותיות הושתת על הבנה היסטורית , וכל חיזיון רוחני הכרתו הותנתה בידיעת מסיבות זמנו ומקומו . הפילולוגיה החלה להשתמש במדע ההיסטוריה כבאמצעי עזר לפרשנות נכונה 2 של דברים שבכתב . במחקר הספרות הוסטה במאה התשע עשרה נקודת הכובד . Middle Ages ( transl . by R . Manheim ) , London 1965 , p . 10 E . Auerbach , Literary Language and its Public in Late Latin Antiquity and in the 1 2 לסקירה הבאה עי' ולק ורן , ורלי , קייזר והספרות בשלושתם . כמו כן : Probleme der Interpretation , CRM 32 ( 1950-51 ) , pp . 81-92 [ = H . Enders ( ed . ) . Grenzen der Literaturgeschichte , Wiesbaden 1950 ; H . O . Burger , Methodische deulschen Dichtung , I , Hamburg 1949 , pp . 7-69 ; W . Milch , Liber Aufgaben und Associationof America , 60 ( 1945 ) , pp . 899 ff ; P . Bockmann , Formgeschichte der Literaturgeschichte als Geistesges...  אל הספר
מוסד ביאליק