הקדמה

הקדמה הספר המוגש בזה לקורא הנו מהדורה מתוקנת , מורחבת ומעודכנת של הספר המקרא כדמותו שיצא לאור לראשונה בירושלים בשנת תשכ"ב . מטרת הספר , עתה כאז , להציג ולהציע גישה לחקירה המדעית של המקרא . כבר בעת הופעתו הראשונה , לא היה זה הספר הראשון במדע המקרא החדש שהמיתודולוגיה עיקר עניינו , והשפע הרב בכתבי מיתודולוגיה המופיעים בייחוד בזמן האחרון מעיד שהמשבר הפוקד את חקר המקרא — ואת מדע הספרות בכלל — לא שכך , אדרבא , אפשר שהוא אף החמיר . כבר נאמר : 'המרבה לדבר במיתודות , ממעיט לדבר בעניין . ' בשעה שדרך המחקר נחשבת כדרך בטוחה המוליכה למקום המבוקש , חוקרים הולכים לבטח , עושים את מלאכתם , עוסקים בחקירה . בשעה שמורגש שלא זו הדרך ולא זה המקום , החוקרים נבוכים , תוהים על שיטת עבודתם , ואז הם עוסקים — במיתודולוגיה . ספר זה , כמו מהדורתו הראשונה , מהווה נסיון להציב את הנבוכים בלימוד המקרא על הדרך המובילה להבנת הכתוב . אם חוקרי המקרא בעולם מרגישים בצורך לבדוק את העקרונות של שיטת המחקר ההיסטורי ביקורתי מטעמים שלהם , נראית לי בדיקה זו כצו השעה לחוקרי המקרא בישראל מטעמים שלנו . הרי בוודאי לא דבר שבמקרה הוא שיש...  אל הספר
מוסד ביאליק