המקרא כדמותו

מ א י ר 1 _"ס 1 מ וסד ! ג י א _^ ח _ע ו _^ ם ק ? מאיר וייס המקרא כדמותו לאילי שלי תחי עזרי מעם ה' מאיר וייס המקרא כדמותו שיטת האינטרפרטאציה הכוליית  אל הספר
מוסד ביאליק