מפתח האישים

מפתח האישים אךלברג שמואל 120 , אדן שבח 165 , 13 , אוארבך יצחק לוי 146 , 23 , אונגרפלד משה 156 , אוסטרזצר ישראל 161 , אורלוביץ' מיצ'יסלאוו 149 , אירליכט יהושע 38 , אייגרים ומשפחה 94 , ( אייזנבאך ארתור 147 , 145 , אייונבוים אנתוני 32 , איינהרון אהרן 132 , אייזנשטדט דוד 159 , 127 , 95 , 3 , אייזנשטרט מארישה 95 , איש נעמי ( אלימלך וקסלרן 154 , אלזנברג יעקב 150 , 39 , אלטבאוארמשה 110 , אלטר יצחק מאיר ( הרי"ם 30 , 25 , ( אנדלמן מאוריצי 162 , אסטרייכר ( משפחה 21 , ( אפנשלאק יעקב 156 , אקורד אליהו 19 , ארליך א 154 , ארמן אדולף 112 , אשכנזי שמעון 150 , באלאבאן מאיר , 139 , 117 , 84 , 82 , 80 , 154 164 , 161 , 157 , 156 , 154 בארטושבסקי וו . ט 12 ,. בארטושביץ קאז'ימיז 147 , ' בורדו'י בוגדאן 153 ,  אל הספר
כרמל