רשימת התמונות

רשימת התמונות הסינאגוגה והספריה למדעי היהדות 2 1939 . חזית הסינאגוגה , חיתוך עץ 17 חזית הסינאגוגה כפי שצולמה ביום פתיחתה 18 ד"ר א . מ . גולדשמידט 27 ד"ר מרדכי יאסטרוב 27 יצחק קראמשטיק 27 אגרת חוב משנת . 1927 אגרות חוב אלו החליפו את קודמותיהן , שהונפקו עם יסוד בית הכנסת 43 פנים בית הכנסת . חיתוך עץ 48 1878 , ד"ר יצחק צילקוב 50 עמוד השער למצע של תנועת הרפורמה ביהדות 62 ד"ר שמואל אברהם פוזנאנסקי 75 המצבה על קברו של ד"ר פוזנאנסקי 90 טקס חנוכת הסינאגוגה , חיתוך עץ 107 1878 , פרופ' משה שור 108 החזן פנחס שרמן 127 החזן גרשון סירוטה 127 מנצח המקהלה דוד אייזנשטאט 127 החזן משה קוסביצקי 127 ד"ר מאיר טאובר 143 הריסות הסינאגוגה 144  אל הספר
כרמל