ביבליוגרפיה נבחרת

ביבליוגרפיה נבחרת א . העיר וארשה ותושביה היהודימ אנציקלופדיה של גלויות , העורך י . גרינבוים , וארשה א , ' ירושלים , 1953 וארשה ב , ' ירושלים , 1959 וארשה ג , ' ירושלים . 1973 פנקס הקהילות , פולין כרך רביעי , וארשה והגליל , ירושלים תשמ"ט , ערך וארשה — המחברים : א , ויין , עירית אברמסקי וי . גוטמן , עמ' 1 . 125 א . לוינסון , תולדות יהודי וארשה , תל אביב תשי"ג . ד . פלינקר , ווארשה , ערים ואימהות בישראל , ירושלים תש"ח . פנקס ווארשע , רעד . פ . קאץ ,, בוענאס איירעס . 1955 דאס אמאליקע ווארשע , רעד . מ . דאזזיטש , מאנטרעאל . 1966 יידישער געזעלשאפטליכער לעקסיקאן , רעד . ר . פעלדשוה , ווארשע . 1939 מ . באלאבאן , ווארשא , די גרעסטע אידישע קהילה אין אייראפא , היינט יוביל" בון -1938 מ . טורקאוו , די לעצטע פון גרויסן דור , בוענאס איירעס . 1954 י . שאצקי , געשיכטע פון יידן אין ווארשע , ניו יארק , באנד ו , 1947 — באנד וו , 1948 — באנד ווו , 1953 — ו Beylin K ., Warszawy Dni Powszednie , 1800-1914 , Warszawa 1974 . Oxford 1991 . Bartoszewski T . Wl . — Polonski A . ( ed . ) , The Jews in Warsaw , a...  אל הספר
כרמל