סיום

סיום מאז פלישת הגרמנים לפולין , ב 1 בספטמבר , 1939 נעשו דרכי וארשה היהודית אבלות ומראה בית הכנסת הגדול עגום . בימי מצור וארשה , כאשר , הגרמנים כיוונו את הפצצותיהם לאזורים המאוכלסים יהודים , ואחר כך כשעסקו בהקמתו של הגיטו ) , אוקטובר — נובמבר ( 1940 לא חדלה עבודת הקודש בבית הכנםת בטלומאצקה . ככל אשר ניתן , מצאו יהודים את הדרך לשם . מנהל הסמינר למורי דת , הר"ר מאיר טאובר , התבקש , אחרי ששוחרר מהמהאסר שבו הוחזק חודשים ועונה בידי הגרמנים , למלא את מקומו של הפרופסור שור . בדרשותיו היה משמיע דברי נחמה ומעודד את רוחם המדוכאה והמעונה של הקהל היהודי בגיטו . עבודת הקודש בםינאגוגה פסקה , כאשר בפקודת המושל הגרמני נמצא שימוש יעיל יותר ל"מקרש המעט" של יהדות וארשה . הבנין המפואר , הפך למחסן גדול של רהיטים ורכוש יהודי אחר , שגזלו הנאצים . אחרי שדוכא מרד גיטו וארשה , החליט גנראל יירגן שטרופ , מפקד בריגדה של ה ס"ס וגנראל מאיור של המשטרה , להנציח את נצחונו על מורדי הגיטו ואת סופם של יהודי וארשה ע"י פצוץ הסינאגוגה . בדיווח של יירגן שטרופ למפקדו , הגנראל קריגר , שישב בקראקוב , בירתה של פולין הכבושה — הגנר...  אל הספר
כרמל