ז. בית־הכנסת בחגים ובמועדים

ז . בית הכנסת בחגים ובמועדים לקראת הימים הנוראים , הופיעו בעיתונות היהודית מודעות , ובהן נמסר שמספר מקומות פנויים עומדים להשכרה , ושיש להצטייד בעור מועד בכרטיסי כניסה לבית הכנסת . כמו כן , הורגשה תכונה בקרב חברי המקהלה , הנערים והגברים . החזנים שרמן וקוסביצקי והמנצח דור איזנשטאט , ערכו חזרות רבות , כרי לשכלל ולשפר את ביצוע הנעימות , שצליליהן יהדהדו בחלל בית הכנסת בימים הנוראים ובחגים . הכניסה לבית הכנסת בחגים , היתה בכרטיסים , שמירת השמשים בכניסה הוגברה , ולידם ניצבו שוטרים רכובים על סוסים . אף על פי כן צבאו המונים על הכניסה לבית הכנםת . השוטרים , שכנראה נרמז להם שאין להפעיל כוח , התגברו בקושי על ההתקהלות . ההקפדה , שלא להכניס לבית הכנסת מי שלא הוזמן או שלא קנה את זכות הכניסה , גרמה לעתים לעלבונות ולתגרות ידים , שהדיהן הגיעו לעיתונות . כך קרה , שהגבאי מייבוים , עמר בדרכם של שני העיתונאים אהרן איינהורן ומנחם קיפניס , וסירב להכניסם לבית הכנםת . בתגובה הרים קיפניס את ירו על הגבאי הסרבן . בליל התקדש החג , הוסיפו להדרו של הבניין מזוהרן שתי המנורות , משני עברי המדרגות . לעתים בראש השנה ותמיד...  אל הספר
כרמל