ב. מה בין הסינאגוגה לשאר בתי־הכנסת הגדולים בעיר

מסרנו , כמיטב יכולתנו , את תמצית דבריו של הרב שור ביום הכתרתו , משום שדבריו אלה , הם מעין "אני מאמין , " שעל פיו חי והוציא את נפשו בטוהרה "רבה הכולל הבלתי מוכתר" של וארשה רבתי ואחד ממנהיגיה הדגולים של יהדות פולין . דרשת ההכתרה , עשתה רושם עצום , בהיותה מלאת ההשראה , בזכות הפולנית רוויית הפתוס , ובמתכונתה המחושבת : במובאות מן מתנ '' ך , התלמוד והמדרשים , שנאמרו עברית ותורגמו מיד לפולנית , אשר שימשו מקור ואסמכתא לחיזוק הרעיונות שהמטיף העלה . מן העיתונות עולה שמשפחת שור התגוררה זמנית בביתו של נפתלי פריווס . בבית המארח נערכה לכבודם סעודת שבת חגיגית . למחרת השבת , ביום א' — זאת חנוכה — נערכה בבית הכנםת — תפילה ערבית , ובה השמיע הרב שור דרשה מענייני דיומא על חג המכבים . ב . מה בין הסינאגוגה לשאר בתי הכנסת הגדולים בעיר הארכנו בתיאור קבלת הפנים , הטקס ונאום ההכתרה של הרב הפרופסור משה שור , באשר בכל אלה משתקפות התמורות החברתיות והאידי אולוגיות שחלו בסינאגוגה , שוודאי עמדו בסתירה תהומית לציפיותיהם של המייסדים — הדור הראשון להשכלה ולהתבוללות . כבר נאמר , שיותר משהשפיעה הסינאגוגה על כלל ישראל , ה...  אל הספר
כרמל