א. בחירתו והכתרתו של הפרופסור שור כרב וכמטיף

א . בחירתו והכתרתו של הפרופסור שור כרב וכמטיף אחרי פטירתו של הרב ד"ר שמואל פוזנאנםקי , גברו הלבטים בקרב הנהלת בית הכנסת מי יירש את מקומו של איש דגול זה וישווה לו — לא רק בלמדנותו המובהקת ובמעמדו המדעי , אלא גם בסגולותיו המוסריות התרומיות . חיפשו איש אשר יוכל ללכד סביבו את כל הערה , על אף השוני באמונות ורעות , בשאלות קיום בסיסיות , הנובע מהתייחסות שונה למהות היהדות בהווה וחזונה לעתיד . מאחר שתוכניות הרפורמה בדת נגוזו , ולא נמצאו עוררין על הדפוסים המסורתיים של עבודת הקודש המקובלים בסינאגוגה , התמקדו תביעות המתבוללים , בעיקר , בשמירת אופיו הפולני הפטריוטי ממלכתי של בית הכנסת . הביטויים המובהקים לעניין זה היו הטפה בשפה הפולנית בשבתות ובחגים וטקסים מיוחדים , בימי חגיה הלאומיים של ממלכת פולין . המתבוללים , חדלו להתעניין בעניינים הקשורים בפולחן ובתכני ההטפה . מה גם , שרובם ככולם נהגו לבוא לבית הכנסת פעמים ספורות בשנה , ולשהות שם שעה קלה בלבד . על אף שהטפה בענייני ציונות ויישוב הארץ , לא היתה לרוחם של המתבוללים , הם הסכינו עמה במרוצת השנים . שהרי , הם לא התחייבו לשמוע ולא כל שכן לעשות . תביעת ...  אל הספר
כרמל