ב. המתבוללים מעלים תביעות

שברחוב טלומאצקה . לאט עלו בסולם הגבירות יהודי נאלבקי וגז'יבוב . והליטוואקים והציונים דחקו את רגלי המיוחסים " . תיאור נאמן של הסינאגוגה בין שתי מלחמות העולם , ישנו בזכרונותיו של העיתונאי משה דאנציגרקרון ( רון : ( מי שרצה לחדור ל"סינאגוגה" בטלומאצקה בימים הנוראים . היה זקוק ל"פרוטקציה" גדולה או למזל . בשער ניצב השמש הפופולארי גונשר — ... בליל "כל נדרי" פרשי שוטרים שמרו על הסדר— על מדרגות הכניסה ניצבו נציגי ה"סינאגוגה" ( הגבאים - א . ג ( . ובראשם המזכיר הראשי דוד פולמן , מהודרים בצילינדרים , שקידמו בברכה את המתפללים הקבועים ... הבאנו מדברי של ב . יאושזון , מ . י . פרייר , ז . טורקוב ד . פלינקר ומ . ראנציגקרון , באשר הם משקפים את דעותיהם של רובם של יהודי וארשה על הסינאגוגה . דבריהם הולמים את תרמיתו של בית הכנסת הגדול בעיני החרדים ואלה שהיו מכונים "חופשיים" לסוגיהם , ובהם שומרי מסורת ואפקורםים כאחר . תדמית זו היתר . קיימת , בשינויים קלים , גם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם . ב . המתבוללים מעלים תביעות מסימני סוף תקופת כהונתו של ד"ר צילקוב ותחילת כהונתו של ר"ר פוזנאנםקי היו , שדור המתבוללים הר...  אל הספר
כרמל