פרק חמישי תמורות במבנה החברתי ובזיקה האידיאולוגית בקרב עדת בית־הכנסת הגדול

פרק חמישי תמורות במבנה החברתי ובזיקה האידיאולוגית בקרב עדת בית הכנסת הגדול עליו , ולעשותו "מסורתי , " לפי "האני מאמין" שלו , כן ספק אם בהשראתו של ד"ר פוזנאנסקי , שלפי השקפת עולמו ניתן להגדירו כדתי לאומי , קרוב בזיקתו האידיאולוגית ל"מזרחי , " שינה את טעמו מישהו ממתפללי בית הכנסת והפך להיות שומר מצוות וחבר ה"מזרחי . " על אף שהסינאגוגה שמרה , כל שנות קיומה , על צביונה המסורתי , הסתייגו ממנה יהודי וארשה החררים , והוסיפו לכנותה "רי רייטשע שול . " הם ראו בה משכן אפיקורסים גויים , מומרים להכעיס , שכל כוונתם לעקור אמונה תמימה ולהדיח את העם לשמד . העיתונאי ב . יאושזון ( שמו הספרותי של משה יוסטמן , ( 1942-1889 שנימנה עם החרדים בבחרותו , סיפר בזכרונותיו : חוגי חסידים מחמירים . באותו הזמן , הביטו על ה '' סינאגוגה '' עצמה כעל מקום טומאה , שאליו אסור ליהודי שלא הפקיע את עצמו מיהדותו " 1 א יידישער איד ( " להיכנס . ובפרט להתפלל ... יבזכרונותיו של ה"ליטוואק , " העסקן הציוני והסופר מאיר יעקב פרייר , שהגיע לווארשה בשנות השמונים של המאה שחלפה , אנו מוצאים התייחסות נרחבת לסינאגוגה . ואלה דבריו : הסינאגוגה—...  אל הספר
כרמל