ו. תרומתו המדעית ופעילותו הציבורית של הד"ר פוזנאנסקי

ליר שמו של הרב גרויבארר שמו של הרב פוזנאנסקי . משמעות הרבר היא , שחוגי ה"מזרחי" ראו בפוזנאנםקי רב בישראל ... חשוב גם לענייננו שהמטיף בבית הכנםת הגדול , לא התחשב במוסכמות , ונאם ביידיש , והיה כשר בעיני מפלגה דתית בישראל , להופיע כרב ולשאת את דברו בעניין החינוך , שהוא ערכי ואידיאולוגי . מדרשותיו ומנאומיו של פוזנאנסקי , שפורסמו בדפוס , קשה להסיק שהאיש נוער מטבעו ועל פי מזגו , להיות דרשן ומטיף . על פי רוב , השמיע דברים לעת מצוא , שהחידוש בהם היה מועט . בכל זאת , הטביע את חותמו , כרועה רוחני של עדת בית הכנסת הגדול . כמו כן , היתה השפעתו רבה ומרכזית בחייה הציבוריים והחברתיים של יהדות וארשה . כוחו , נבע בעיקר מלמדנותו המובהקת ומאישיותו . ו . תרומתו המדעית ופעילותו הציבורית של הד"ר פוזנאנסקי תרומתו הגדולה למדעי היהדות , התגלתה בחיבוריו בתחומי מחקר מגוונים כגון : פרשנות התנ"ך , חקר הלשון העברית , מדרש , ספרות רבנית וביבליוגרפיה . חשוב מכול , שהוא הניח את היסוד למחקר היסטורי וספרותי של תקופת הגאונים ושל הקראות . חיבוריו , שפורסמו בכתבי עת מדעיים ואנציקלופדיות במערב אירופה , זכו למוניטין בגלל מקו...  אל הספר
כרמל