ה. הטפה ציונית ונאמנות לפולין הקמה לתחייה

ה . הטפה ציונית ונאמנות לפולין הקמה לתחייה השפעתו הגדולה של פוזנאנסקי בציבור היהודי בווארשה , לא נבעה מכוחו כנואם וכמטיף . באלאבאן , שהיה מקורב לפוזנאנסקי , מנה בין יתר שבחיו , את כושרו כנואם . הוא סיפר , שהמונים נהרו לבית הכנסת לשמוע את דרשותיו של פוזנאנסקי . יש מי שמסתייג מכושרו הריטורי , וטוען שבהטפותיו לא היה משוס חידוש . הוא מוסיף , שהטפותיו כמעט שלא השתמרו , ומה שנותר אחרי פטירתו ( לדברי באלאבאן , כ 100 כרטסות של נאומים , ( הרעת נותנת שפוזנאנםקי לא היה מסכים לפרסם " ... בתוקף תפקידו , היה על פוזנאנסקי להטיף בבית הכנסת בשבתות ובחגים וגם לשאת דברים בטקסי נישואין , בהלוויות אנשי ציבור ובמאורעות בחיי הציבור היהודי . כמו כן , היה עליו , לעתים , לנאום באספות עם . תמוה , אפוא , שפוזנאנסקי , שדאג להדפסת כל רעיון שלו בתחום המרע בחתימתו , והשתבח בכך שמעולם לא כתב מאמר בעילום שם , לא ראה לנכון להדפיס את דרשותיו ונאומיו . האם לא העריכם כראוי ? מכל פועלו בתחום זה , נותרו בדפוס , רק דרשות ונאומים ספורים . נתייחס , אפוא , לדרשות ונאומים אלה , שמעבר לתוכנם וצורתם , ערכם חשוב , בלא ספק , כתעודות...  אל הספר
כרמל