ד. מה בין צילקוב לפוזנאנסקי

בבית הספר למרעי היהדות בברלין לתואר רב . במארס של אותה שנה , הוסמך לרבנות וקיבל "היתר הוראה" מן הפרופסור יחזקאל בנט . ההצלחה וההישגים בעבודה המדעית , הגבירו את רצונו להסתופף בספריות , מוזיאונים וארכיונים , ולהוסיף לעסוק במחקר . בשלב זה , הגיעה אליו ההצעה לשמש משנה לרב ולמטיף בבית הכנסת הגדול בווארשה . אחרי היסוסים , נעתר פוזנאנסקי להצעה , שנוסף על כבור , הבטיחה לו גם רווחה כלכלית . למותר להוסיף , שעיקר לבטיו נסבו סביב החשש שמא תפקידו כרועה רוחני של העדה והעיסוק בצורכי ציבור , יפריעו לו או ימנעו ממנו את האפשרות להמשיך בעבודתו המדעית הענפה . מוכתר בשני תוארים של דוקטור לפילוסופיה ושל רב , ועטור תהילה של כוכב עולה בתחום מדעי היהדות , הגיע פוזנאנסקי לווארשה . הוא נשא את דרשת המבחן ב 30 בינואר . 1897 הדרשה - עשירה ברעיונות יפים מצאה חן בעיני הנוכחים . ועד בית הכנסת עמד לאשר את עניין המינוי — . כל בעלי ההשפעה מבין חברי הוועד גילו יחס אוהד למלומד הצעיר— אלא שבלבו של פוזנאנסקי עצמו , נתעורר ספק האם בכלל עליו לקבל מישרת המטיף —נפשו נכספה אל עקדי הספרים הגדולים שבארצות חוץ , אל מוקדי העבודה המד...  אל הספר
כרמל