ב. בית־הכנסת עדיין בשלטון הגבירים המתבוללים

לחשש שתהיה בכך פגיעה בכבודו של ד"ר צילקוב , הנערץ על הכול . ייתכן גם , שלא מצאו איש מתאים הראוי לאצטלה נכבדה זו , שיענה לציפיות מתבוללי וארשה , המושרשים בתרבות הפולנית , ולציפיות של סתם יהודים מתקדמים , אשר החוויה היהודית , כפי שעברה מדור לדור , היתה עדיין חלק מיישותם . ב . בית הכנסת עדיין בשלטון הגבירים המתבוללים כאן , עלינו להעיר , שבהנהלת בית הכנסת המשיכו עדיין לשלוט הגבירים המתבוללים . הם היו מנהיגים בלתי מעורערים , שלהם "החזקה" לעסוק בצורכי ציבור באמונה , לנהל את ענייני בית הכנםת ולפקח עליהם . יש להודות , שהם עשו זאת בכישרון וביעילות . רוב חברי העדה — ה"סתם יהודים" — הרגישו עדיין מעין ניכור בכותלי הםינאגוגה , שהכול קיבלו שנבנתה בכספי המתבוללים והיתה שייכת להם . טבעי הדבר , שהסתמנה אדישות של הרוב הדומם . ניחא היה למי שמקרוב באו והצטרפו לערה , שהנתנסונים , הברסונים ושכמותם , יוסיפו לעמוד בראש העדה וישאו בעול הניהול השוטף . מה גם , שלא היתה להם כל תלונה נגרם , ועדיין לא נמצאו בקרבם אנשים , שיוכלו להשתוות במעלות הטובות ( השכלה , רכוש ומעמד חברתי ) למיוחסי וארשה מהתבוללים . מרשימותיו ש...  אל הספר
כרמל