פרק רביעי מהתבוללות ורפורמה עד לאומיות וציונות 1923-1896

פרק רביעי מהתבוללות ורפורמה עד לאומיות וציונות 1923-1896 הייעוד "בך בחר ד' אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים" " - ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה - " קיומנו הרוחני אינו תלוי באותם הגבולות ( של ארץ ישראל - א . ג . ( . במקום שבו אנו שוכנים ( עתהן- ציון יקרה לנו , לא משום ששם אבותינו נלחמו , אלא מפני ששם הובטח לשים קץ לכל המלחמות- "ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה " . הוא לא התנגד להתיישבות חקלאית של יהודים בארץ ישראל , העשויה להיטיב עם המהגרים לשם , לזכותם בקירמה , תרבות ורווחה כלכלית . כל אלה , הם משאת נפשו של כל יהודי ( כאמור , איזראליטה במקור — א . ג . ( . אך ד"ר צילקוב , לא ראה כל קשר בין מטרות אלה למנגנון המדיני המסתתר מאחורי הסמל של ציון ( ציונות . ( על כן שאל "מה הקשר בין התיישבות בפלשתינה לסמל זה — מה עניין שמיטה אצל הר סיני " ? צילקוב חשש מפני מד , יאמרו הגויים . האם יראו — בציונות — רצון להתבדלות , דבר העומד בניגוד להשקפת עולמו , שגרסה אינטגרציה תרבותית והתבוללות של היהודים בקרב הפולנים . האם הדבר עלול לגרום שהפולנים יראו בנו "זרים אזרחי פלשתינה וירושלים" . ...  אל הספר
כרמל