ו. חסידי הרפורמה מקפלים את דגלם

ו . חסידי הרפורמה מקפלים את דגלם פלטין , הוסיף להטיף , לתיקונים ברת ער שנת חייו האחרונה . ( 1896 ) הוא חי ומת באמונתו שהדת במתכונתה הקיימת , משמשת מחסום לקידומם הרוחני והכלכלי של המוני בית ישראל . שינוי פני הדת , עשוי , ברבות הימים , לשמש מנוף לתיקון מצבם העלוב של יהודי פולין ולהתערותם באומה הפולנית תוך שמירה על ייחודם וזהותם הדתית . על אף שהיה משוכנע בצדקת הנחותיו , נראתה לו , בהמשך הזמן , הגשמת הרפורמה בפולין כחזון לאחרית הימים . הוא לא השלה את עצמו שהדבר ניתן לביצוע במציאות הקיימת . לכן , היה מוכן להסתפק בשינויים קלים בסדרי בית הכנסת , שהיו עשויים אולי להתקבל על רעת הערה כולה ומנהיגה ר"ר צילקוב . בפנייה לקהל הבוחרים להנהלת בית הכנסת , אמר פלטין בין היתר : בראש וראשונה , היו מודעים למה שהנכם יכולים , וחייבים , לצפות ממי שייבחרו . זכרו שאין מדובר בשינויים חשודים ברפורמה בעבודת הקודש . אל תאמינו . למי שלמען דיסקרדיטציה של שאיפות נעלות , מפיצים שמועות מפחידות —כיום , פחות מבכל זמן אחר , אין איש החולם להנהיג רפורמה בדת . ברצוננו למלא את החסר בליטורגיה ובהטפה , אשר משפיע לרעה על התפתחות ה...  אל הספר
כרמל