ה. נסיון כושל להקים עדה רפורמית קיצונית (דת משה חדשה)

ה . נסיון כושל להקים עדה רפורמית קיצונית ( דת משה חדשה ) לעשייה זו , קדמו פעולת הסברה וליבון הבעיות הדתיות , המוסריות והחברתיות , הכרוכות במעשה הנועז , שהיה עלול לעורר תגובות נמרצות בציבור היהודי , של ממםר הקהילה והרבנים , ומעשי איבה גלויים של קנאי החרדים , שלא היו מניחים לשקוט "לפושעי עוכרי ישראל" ולבית תפילתם . וארשה החסידית , לא היתד . ברלין . וארשה של שלומי אמוני ישראל , היתד , נלחמת כולה , נגד העזתם של פורצי גדר , בנים משחיתים , להקים צלם של בית תפילה רפורמי במקדשה של וארשה החרדית . נאמני הרפורמה , התלכדו משום כך לחבורה שפעלה במחתרת , רקמה את חלומותיה , ואף עשתה צעדים מעשיים להגשמת חזונה : תחילה בית תפילה צנוע לה ולמשפחותיה , כצעד ראשון לקראת הקמתו של היכל רפורמי בווארשה — עיר ואם בישראל , שהיתה מרכז פולין החסידית . פעילותם של חסידי הרפורמה , נעשתה במחתרת . הוקמה מעין אגודת סתרים , שנהגה להתכנס בבתים פרטיים . מעריכים , שמספר חבריה הגיע , לכל היותר , ל , 150 ויש אומרים לעשרות אחדות . אין ספק , שהיתה בהם סכנה פוטנציאלית . אילו הצליחו להגשים את מאווייהם , ודאי שרבים מהמתבוללים המתונ...  אל הספר
כרמל