ג. תיקונים בדת להצלת הנוער מטמיעה ומשמד

ג . תיקונים בדת להצלת הנוער מטמיעה ומשמד ברברי הביקורת , הועלו גם הצעות לתיקון המצב . צוין , שהתקוות שבית הכנסת ישמש , בזכות פארו וההימנעות מלפגוע ברגשות החרדים על ידי תיקונים בפולחן , מנוף לקידום השכבות החרדיות , לא הניבו את התוצאות המקוות . החרדים עומרים בעקשנות על רעתם , וממשיכים להחזיק בנושנות . משום כך , אין כל מניעה שלא לשוות לבית הכנםת אופי של היכל ( טמפל , ( ברוח הרפורמה בגרמניה . את התפילות , יש לערוך בשפה הפולנית המובנת לכול . יש להשמיט מהן את החלקים שאיבדו את משמעותם ואינם הולמים את רוח הזמן ( חדש ימינו כקדם , סדר הקורבנות , מושגים קבליים וחלק ניכר מהפיוטים , ( ולהעמיד אותן על מינימום , שיש בו ביטוי לנשגב ולאמונה הצרופה . הדבר , עשוי לעורר ולחזק את החוויה הדתית בקרב הדור הצעיר . בזכות זאת , יבואו על סיפוקם אלה מבין המתקדמים , שחלמו שנים רבות על היכל רפורמי בווארשה , אך דחו את הגשמת החלום , משום דרכי שלום ורצון לשמור על אחרות ישראל ( ש . ה . פלטין , י . ל . גרוסגליק , ה . נוסבוים , עו"ד יוזף קירשרוט , ד"ר י . רוזנטאל , האחים נתנסון ועוד . ( הדרישה לשנות ולתקן , הועלתה בעיקר ב...  אל הספר
כרמל