א. הד"ר יצחק צילקוב

א . הד"ר יצחק צילקוב הד"ר יצחק צילקוב , ( 1908-1841 ) שימש בתפקיד הרועה הרוחני של עדת המתקדמים בווארשה , בשנים 1908-1864 ( בבית הכנסת ברח' דאנילוביצ'ובסקה , בשנים , 1878-1864 ובטלומאצקה . ( 1908-1878 הוא ביטא נאמנה את רחשי הלב ואת הציפיות של הדור הראשון להשכלה ולקידמה , אשר נשא את דגל ההתערות התרבותית והחברתית באומה הפולנית , תוך שמירה על זהות יהודית חרשה , ייחור והישרדות של בית ישראל בפולין כעדה דתית . ד"ר יצחק צילקוב , בנו של ר' משה אהרן צילקוב , ( 1884-1818 ) אשר שימש מורה לתלמוד בבית הספר לרבנים בווארשה . הוא הביא מבית אבא יריעות רחבות ביהדות וחינוך לקיום מצוות , אשר נספגו בקרבו משחר ילדותו והפכו להיות חלק בלתי נפרד מיישותו . כתלמיד בית הספר לרבנים , הזדהה עם הרוח הפטריוטית הפולנית ששררה במוסד הזה . באישיותו התמזגו נאמנות לדת ולמסורת ישראל , כפי שהתקדשה במשך הדורות , ופולניות שורשית , שהפכה , אף היא , חלק מיישותו . אין תימה , שעסקני וארשה המתבוללת , בחרו בו והועירו אותו , עור בצעירותו להיות להם לרב ולמטיף . הם העניקו לו מלגה של "חברת לומדי התורה , " שיעורה היה להכשיר מטיפים בשפה הפ...  אל הספר
כרמל