אגרת חוב משנת ‭.1927‬אגרות חוב אלו החליפו את קודמותיהן,שהונפקו עם יסוד בית הכנסת