פרק שני הלבטים והקשיים בדרך להקמת בית־הכנסת 1878-1858

פרק שני הלבטים והקשיים בדרך להקמת בית הכנסת 1878-1858 שאחרי שניתן צו שיווי הזכויות ליהודי ממלכת פולין ב , 24 . 5 . 1862 בוטלו ההגבלות בעניין מגורי היהודים ( הרווירים , ( ועמן האיסור להקים את בית הכנסת אך ורק באזור המותר למגורים לכל היהודים . ב 1865 תכננה עירית וארשה , לסלול רחוב אשר יחבר את הרחובות בילאנסקה ומיורובה . לביצוע תוכנית זו , עמדו למכשול המבנה והמגרש של בית הכנסת . העיריה , הציעה לוועד מגרש חלופי , לא הרחק ממנזר הקפוצ'ינים , בשכנות למגרש שבבעלות הממשלה . אחר כך חזרה בה העיריה מהצעתה , כי המגרש המוצע היה גדול ממגרש בית הכנסת . במקום זאת הציעה פיצוי כספי בעד המבנה והמגרש . הצעת העיריה , נדחתה על הסף . אז הובאה לפני הוועד הצעה לרכוש מגרש סמוך , הגובל בבית הכנסת , שהיה בבעלות הבנק הפולני . הוועד דחה גם את ההצעה הזאת , כי רחוב דאנילוביצ'ובסקה היה צר ולא התאפשרה בו גישה נוחה לבאי בית הכנסת הגדול . עניין הקמת בית הכנסת הגדול , קיבל תנופה אחרי שב 1870 הוקם וער מיוחד — "ועד לבניין בית הכנםת הגדול . " בראש הוועד עמד ד"ר לודוויק נתנםון . חבריו היו : סטאניסלב ברונר , איגנצי רייכמן , ...  אל הספר
כרמל