ג. הצורך בהקמת בית־כנסת גדול לעדת הנאורים

ג . הצורך בהקמת בית כנסת גדול לעדת הנאורים בתי הכנסת המתוקנים קמעא בווארשה , לא יכלו לקלוט עור מאות משפחות , שבמרוצת השנים נטשו את אורח החיים המסורתי , רכשו השכלה ויש מהן שהתעשרו וראו את עצמן מתקדמות . בבית הכנסת ברח' דאנילוביצ'ובסקה , היה מקום ל 300 מתפללים , וב"בית הכנםת של נתנסון" ברח' נאלבקי ל . 216 ברור , שהתעורר צורך להקים בית כנסת גדול ליהודי וארשה הנאורים , שיהיה בית כנסת ייצוגי , כיאה לקהילה הגדולה במניינה , מכל קהילות היהודים בעולם ( מדובר ברבע האחרון של המאה הי"ט , לפני שהתחילה ההגירה הגדולה . (  אל הספר
כרמל