3. בית־הכנסת של "חברת המשרתים בבתי המסחר" — (Stowarzyszenie Subiektów Handlowych)

. 3 בית הכנסת של "חברת המשרתים בבתי המסחר " ( Stowarzyszenie Subiekt 6 w Handlowych ) — ( במושג סוביקטים או משרתים , כלולים כל העובדים בבתי המסחר : זבנים , עוסקים במשלוחים , לבלרים , פנקסנים מנהלי חשבונות וכד . ( ' בין בתי הכנםת הווארשאים שנשאו אופי מודרני , ראוי להזכיר את בית הכנסת של "חברת המשרתים , " שהוקם ב . 1866 ב 1868 כאשר נבחר ליו"ר החברה הילארי נוסבוים , הפך בית כנסת זה למעין "מינאגוגה , " שבה השמיע נוסבוים את דרשותיו בפולנית . בית הכנסת חדל להתקיים , כאשר החליטה "חברת המשרתים" להתפרק מנכסיה היהודיים , ולהיות לאגודה של כל המועסקים בבתי המסחר — יהודים ונוצרים כאחר ' . אפשר להתרשם שיהודי וארשה המתבוללים היו זריזים בקיום מצוות , ונהגו לבוא לתפילה מרי שבת בשבתו . ולא היא . יש עדויות שבית הכנסת ברח' דאנילוביצ'בסקה , היה כמעט ריק בשבתות . ה"איזראליטה" קבל , כי " למתקדמים אץ זמן לבוא , אפילו פעם אחת בשבוע , " לבית הכנסת . לעומתם , הגיעו לבית הכנסת חרדים , שהספיקו כבר להתפלל כמנהג ותיקין , כרי להלעיג ולהתלוצץ על "בית הכנסת הגרמני ... " מדבריו של העורך רין יעקב קוהן עולה , שד"ר צילקו...  אל הספר
כרמל