2. בית־הכנסת "הפולני" ברחוב נאלבקי

. 2 בית הכנסת "הפולני " ברחוב נאלבקי ראשיתו של בית כנסת זה ב . 1826 הוא נוסד בידי אנתוני אייזנבוים , שהיה המנהל בפועל של בית הספר לרבנים , ונוער מלכתחילה לשמש את תלמידי המוסד הזה . נדבנים דאגו לצייד את בית הכנסת באביזרים הדרושים ובספר תורה . אייזנבוים , התכוון "לאחר את הציביליזציה עם הדת , " אך "לא הצליח להתגבר על האמונות הטפלות , " בקרב אחיו לאמונה . הוא לא היה יכול להנהיג את הרפורמות בפולחן , אשר חלם עליהן , כי חשש לתרמית בית הספר לרבנים בקרב הציבור היהודי . הנהגת חידושים בעבודת הקודש , בין כותלי המוסד שנועד להכשיר רבנים , היתד , עלולה לשמש עור עילה לציבור החרדי לתקוף את המוסר ולהכפיש את שם העומד בראשו , כ"פושע ועוכר ישראל ... " אחרי שבית הספר לרבנים הועבר מרחוב שער ברזל , Brama ) ( Zelazna לרח' נאלבקי , הצליח אייזנבוים לשוות לבית הכנסת אופי מודרני ולמשוך אליו מתפללים חדשים , מקרב המתקדמים בווארשה , ובהם שנשאו את עיניהם לרפורמה . למעשה , לא הוגשמו , אף בבית כנסת זה , ציפיותיהם של אלה . חוץ מחזן , מקהלה והטפה בענייני דיומא מפי אייזנבוים , לא נעשה שום דבר , שהיה עלול להתפרש כפגיעה במס...  אל הספר
כרמל