1. בית־הכנסת "הגרמני" ברחוב דאנילוביצ'ובסקה (Daniłowiczowska)

. 1 בית הכנסת "הגרמני" ברחוב דאנילוביצ ' ובסקה ( owska czDanitowi ) עם זרם ההגירה של יהודים מפרוסיה , הגיע לווארשה , ב , 1798 הבנקאי והסוחר יצחק פלאטוי . כיליד העיירה זלוטוב ( Zfo <<> w ) אשר בפרוסיה וכתושב דנציג , שממנה הגיע לווארשה , הסכין , כנראה , מנעוריו להתפלל בבתי כנםת נאים ומסודרים — כנהוג בפרוסיה . 10 דבר כזה לא היה בנמצא בווארשה . היו שם מאות בתי תפילה בדירות פרטיות " , שטיבלאך" של חסידים ו"מיניינים" של כל מיני כיתות וזרמים — חסידים ומתנגדים , יוצאי מקומות שונים בפולין ובליטא , שהגיעו לווארשה " . יצחק פלאטוי נשא לאשה את לודוויקה , בתו של שמואל זביטקובר . הוא החליט לפתוח בביתו , ברחוב ראנילוביצ'ובסקה , בית כנסת פרטי . תחילה נועד המקום לשמש מקום תפילה למשפחתו וליוצאי חלציו של שמואל זביטקובר : לבנותיו מאשתו השנייה והשלישית , לבעליהן המתקדמים — " ערב המשומדים" ( כך כינו יהודי וארשה את המומרים בכוח : ( האדונים פרנקל , אסטרייכר , םמלסון , וטישלר ולצאצאיהם . בית הכנסת הפרטי משפתתי של י . פלאטוי , נפתח בשנת . 1802 במרוצת הזמן נוספו אל קהל הבאים בשעריו בני משפחות טפליץ , ברםון ואחרים...  אל הספר
כרמל