א. התהוותה של עדת היהודים המתקדמים - Postępowi בווארשה

א . התהוותה של עדת היהודים המתקדמים Post ? powi - בווארשה עוד בסוף המאה הי"ח , נראו בנופה של וארשה יהודים , שלא נבדלו בלבושם ובהליכותיהם מאלו של האוכלוסייה הפולנית . מקצתם היו יהודים עשירים מחו"ל : בנקאים , קבלנים , צורפי זהב ואנשי עסקים למיניהם , שהגיעו לבירת פולין בגלל עסקיהם , לעתים , בהזמנת חצר המלכות ובעידוד גורמים ממלכתיים ( משפחת סימון םימוניס מאמשטרדם ואחרים . ( עליהם נוספו יהודים מקומיים , שהתעשרו כסוכני המלך , כספקים לצבא וכדומה . יהודים פשוטים אלה באו מקרב "עמך , " אך לרוב אחרי שעלו לגדולה והגיעו לעושר ראו עצמם כ"מתקדמים , " וביקשו להידמות לפולנים בלבושם ובשפתם . כדוגמה יכולים לשמש סוכן המלך אברהם הירשוביץ , בעל התוכנית לתיקון מצב היהודים ורוד ירמיהו קניגסברגר . באותה עת , הלכה והסתמנה בווארשה עלייה במספר היהודים המשכילים , ובהם רופאים מקומיים , שהוכתרו בתוארי דוקטור באוני ברסיטאות גרמניה ואיטליה , כגון : ד"ר יעקב קלמנסון , ד"ר אליהו אקורד , ר"ר שלמה הרשקוביץ' ד"ר שמעון סמלסון . כמו כן , רופאים יהודים מחו"ל , שלרוב שימשו רופאים פרטיים של המלך , או בחצרות האצולה : ד"ר דניאל ...  אל הספר
כרמל