פרק ראשון מבשרי המודרניזציה של בתי־הכנסת בווארשה 1858-1802

פרק ראשון מבשרי המודרניזציה של בתי הכנסת בווארשה 1858-1802 שלזיה ומורביה , אשר כבר נתפסו בהליכותיהם לחילוניות : מגולחים למשעי , לבושים אירופית , דוברי גרמנית — נושאי בשורת ההשכלה המנרלסונית בבירת פולין . עוד ב 1790 בזמנו של אחרון מלכי פולין — סטאניסלב אוגוסט פוניאטובסקי , הגיש אחר מגבירי וארשה , דוד ירמיהו קניגסברגר , תזכיר לסיים ברבר הענקת זכויות אזרח ל 250 משפחות יהודיות מיוחסות , העוסקות במסחר ובנקאות ומצטיינות בהליכות נאות ובעושר " . לחוגים אלה , אפשר לשייך את הפנייה הדרמאטית בדבר הצעת ברית אחים עם העירונים , שפורסמה בעיתון הצרפתי פולני Hebdomadaire de la Diete , nr . XXII , Mai 1790 , Dimanche Journal 30 . סמוך לכינוס הערים , שנערך בווארשה בתחילת יוני . 1790 מחבר התזכיר , הדגיש את זהות האינטרסים , בין היהודים "הרואים את עצמם כבני המעמד השלישי" לבין העירונים , ואמר : "אתם שולחים את ידיכם במלאכה — גם אנחנו / אתם עוסקים במסחר — גם אנחנו / אתם מפחדים מהפסדים — גם אנחנו / אתם אוהבים רווחים — גם אנחנו — אנו שייכים למעמד השלישי " ... פנייה זו , שצלילי המהפכה הצרפתית מהדהדים ממנה , היא ...  אל הספר
כרמל