מבוא

מבוא את הרעיון להקים בית כנסת מודרני וגדול בווארשה . הגו בני הדור הראשון להתבוללות בעיר , עוד בסוף המחצית הראשונה של המאה ה י"ט . אך , עלה בידם להגשימו כעבור כמה עשרות שנים . אבן הפינה הונחה ב 1876 ואת חנוכת הבניין המפואר חגגו ב , 1878 המניעים לצמיחת ההתבוללות על אדמת ממלכת פולין ( פולין הקונגרסאית ) ובווארשה בירתה , דומים לאלה שהולידו תהליך זה במערב אירופה ובמרכזה . אולם בכל זאת , ניתן לגלות כמה סימני היכר אופייניים למתבוללים הווארשאים , אחרי שהתגבשו ככוח ציבורי חברתי , שגילה מעורבות רבה בחיי יהדות פולין . מדובר , במתבוללים מרעת , ולא במי שנסחפו להתבוללות מכוח הסטיכיה והאופורטוניזם . מסימני הייחוד של הדור הראשון למתבוללי וארשה וממלכת פולין היו : א . שלא כמו עמיתיהם ברחבי הקיסרויות האוםטרית הונגרית והרוסית ובחלק של פולין שבשלטון פרוסיה , הם לא ביקשו להתערות מבחינה תרבותית באומה השליטה ולהתבולל בקרבה , אלא בעם שבקרבו גרו . הם ראו עצמם חלק אורגני של האומה הפולנית , הנבדל רק בדת משאר הפולנים . הפולנית שפתם ותרבות פולין תרבותם , הם גם הזדהו עם מאבקו של העם הפולני לחירותו ולעצמאותו המדיני...  אל הספר
כרמל