עם הספר

עם הספר עבודתו של הר"ר אלכסנדר גוטרמן על בית הכנסת הגדול לנאורים או הסינאגוגה בווארשה , אינה רק סיפורו של בית תפילה בעל מעמד כמעט רשמי ובניין מפואר , שהיה נקודת מוקד של מרכז רוחני תרבותי בקהילה המגוונת של וארשה מאז שלהי המאה ה 19 ועד השואה . קורות הסינאגוגה מאז הנסיונות הראשונים החוזרים משך המאה ה 19 להקים בווארשה בית כנםת בנוסח רפורמי מערב אירופי , או קרוב לנוסח זה , הן במידה רבה גם סיפורה של שכבה חברתית בקרב היהודים בווארשה שבחלקה כללה יהודים מארצות חוץ שהתיישבו בעיר זו וברובה היתה מורכבת מיהודים פולנים בעלי יוזמה ורכוש , שתפסו מקום נכבד בחייה הכלכליים והתרבותיים של הארץ , וביקשו לעצמם ולמשפחותיהם אורחות חיים חברתיים ודתיים שיאפשרו אינטגרציה ומידה כזו או אחרת של התבוללות בחברה הפולנית . דרכם של משפחות ויחידים אלה לא היתה קלה ורובם פרשו לגמרי מהחברה היהודית ומשפחותיהם התנצרו ונטמעו . רובד זה של אנשים , לא גרף אחריו בשום שלב המוני יהודים בעלי זיקה עמוקה לדת ומסורת , ואילו במאה העשרים , עם תהליכי הצמיחה הדינמית של התנועה הלאומית היהודית על גוניה השונים , נשארו המתבוללים אפיק צר בין הפ...  אל הספר
כרמל