מהתבוללות ללאומיות פרקים בתולדות בית־הכנסת הגדול הסינאגוגה בווארשה

^ לכקונד ! גווטרמן אלכסנדר גוטרמן מהתבוללות ללאומיות אלכסנדר גוטרמן מהתבוללות ללאומיות פרקים בתולדות בית הכנסת הגדול הסינאגוגה בווארשה 1806-1943 כרמל ירושלים •  אל הספר
כרמל