חנה קהת תגובת החינוך החרדי והחרדי־לאומי למודרנה ולפוסט־מודרניות

חנה קהת תגובת החינוך החרדי והחרדי לאומי למודרנה ולפוסט מודרניות במאמר זה ברצוני להביא שתי דוגמאות של תגובות פונדמנטליסטיות של החינוך האורתודוקסי לתהליכי המודרנה והפוסט מודרנה . הדוגמה הראשונה היא תהליך עיצוב האידאולוגיה של המגזר החרדי שניסה להתגונן מפני המהפכה המודרנית , והדוגמה השנייה היא מן המגזר החרדי לאומי , זרם חדש בתוך הציונות הדתית בניסיונה להגיב לפוסט מודרניות . חלק א : ' המאבק הפונדמנטליסטי בחינוך החרדי מבוא המודרניות החלה להתפתח במאה ה 16 וה 17 ( הרנסאנס והרפורמציה ) והתגבשה במאה ה . 18 היו לה שתי מטרות מרכזיות : לחקור ולדעת את העולם באופן מדעי ורציונלי , ולשחרר את האדם - בעיקר את חשיבתו - מכבלי המסורת הדוגמטית . שחרור זה , שלא גרר בהכרח תביעה לנטישת הדת או מחוייבות לצוויה , איפשר לאדם להבין את הטבע , את עצמו ואת החברה שבתוכה הוא חי ולחקור אותם , ומתוך כך להגיע אף לאמונות שבכוחו לעצבם בעצמו ' . נאורות היא יציאת האדם מחוסר בגרותו , שהוא עצמו אשם בו . חוסר בגרות הוא אי יכולתו של אדם להשתמש בשכלו בלי הדרכת הזולת . אשמה בחוסר בגרות קיימת , אם סיבתו איננה חוסר שכל , אלא חוסר הח...  אל הספר
כרמל