קראו בכותר - חינוך בחברה רבת תרבויות : פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים תרבותיים