ח'אולה אבו־בקר ריבוי משמעויות של פמיניזם כדוגמה לחינוך לרב־תרבותיות: פמיניזם של נשים ערביות כחקר מקרה

ח'אולה אבו בקר ריבוי משמעויות של פמיניזם כדוגמה לחינוך לרב תרבותיות : פמיניזם של נשים ערביות כחקר מקרה העולם הערבי : תת תרבות לכל מגדר פמיניזם הוא האידאולוגיה של שוויון בין נשים וגברים , וקריאה להציג , לראות ולהבין את העולם גם מנקודת מבטן של נשים . זהו גם חינוך לעצמאות רגשית , רעיונית , חברתית וכלכלית . גם בעולם הערבי יש קריאה לשוויון בין נשים וגברים : האסלאמים יטענו , שקריאה זו הופיעה עם הופעת האסלאם , והרפורמיסטים יטענו שהקריאה הוגדרה כתופעה באמצע המאה ה , 19 למרות שלאורך ההיסטוריה המוסלמית היו נשים אשר התנהגו באופן פמיניסטי . מטרתו של מאמר זה היא לבדוק את המשמעות הפנימית של המושג "פמיניזם / נשיי ( feminism / womanism ) ( בערביתפמיניסטי / נשויי " ( בהקשר לניסיונן של נשים ערביות . ההשפעה של דת האסלאם על מעמדן של נשים בחברה הערבית דת האסלאם היא השלד המרכזי במבנה התרבותי של עמי העולם הערבי , והמקור של המבנה הערכי הדומיננטי אשר ממנו ניזונים הערבים ( מוסלמים ונוצרים . ( עם הופעתו , הכריז האסלאם על ביטול כל המעמדות החברתיים , והדגיש שההבדלים בין בני אדם מסתמכים על מידת האמונה של האדם באלו...  אל הספר
כרמל