שלווה וייל "טוב שהייתי בפנימייה - אך לא הייתי רוצה להיות שם": עמדות של יוצאי אתיופיה לגבי מסלולי החינוך שבהם למדו (תשמ"ז-תשמ"ט)

שלווה וייל " טוב שהייתי בפנימייה - אך לא הייתי רוצה להיות שם : " עמדות של יוצאי אתיופיה לגבי מסלולי החינוך שבהם למדו ( תשמ"ז-תשמ"ט ) מבוא המחקרים בנושא יהדות אתיופיה הינם רב תחומיים ומקיפים . בין השנים 1997-1988 פורסמו 932 פריטים ביבליוגרפיים . ( Saiamon & Kaplan eds ., 1998 ) ובין השנים 2001-1998 נוספו כ 148 ערכים נוספים . ( Weil , 2001 ) מחקרים אלו עוסקים במצבם של יהודי אתיופיה באתיופיה , ( Saiamon , 1999 Quirin , 1998 ; Parfitt & Trevisan Semi , eds ., 1999 ;) בעלייתם ובקליטתם בישראל , ( Poskanzer , 2001 ; Schwarz , 2000 ) וכן בנושאים אקטואליים כגון זהותם של העולים ( שבתאי ( 2001 Corinaidi , 1998 ; 1999 , ו"גזע" ( Anteby , 1999 ; Kaplan , 1999 ) ; אולם ניכר כי חינוך אינו עומד בראש סדר העדיפויות של החוקרים . נושא חינוכם של ילדי אתיופיה בחינוך פורמאלי או בלתי פורמאלי בישראל שזכה להתייחסות מסוימת בעבר ( Holt , 1998 ; Weinstein , 1985 ) זכה לתשומת לב מעטה בלבד בשנים האחרונות ( למעט . ( Lazin , 2001 , 2002 זאת בניגוד ל"רעש" סביב הנושא בדו שיח הציבורי , ולצעדים שננקטו על ידי משרד החינוך ...  אל הספר
כרמל