אלק ד' אפשטיין התפיסה ה"רוסית" של החינוך היהודי הרהורים על האתגרים והסיכונים של רשתות החינוך שהוקמו על ידי מורים יוצאי חבר־המדינות בישראל בפרספקטיבה רב־תרבותית

אלק ד' אפשטיין התפיסה ה"רוסית" של החינוך היהודי הרהורים על האתגרים והסיכונים של רשתות החינוך שהוקמו על ידי מורים יוצאי חבר המדינות בישראל בפרספקטיבה קי רב תרבותיתמבוא מאז ראשית המדינה ועד היום , נתפסה מערכת החינוך הישראלית בעיני המתבוננים מבחוץ כמעין 'נס' של התמודדות עם גלי הגירה . כפי שציינה ריטה סבר 1997 ) ב , ( ' למתבונן מקרוב יותר , היא עלולה להיראות כמועמדת העונה לתוכנית "פספוסים . " לפעמים הרבה כוונות טובות , אבל איזו החמצה ! חוזרים עוד ועוד על מה שכבר ברור שלא יועיל . הדבר נכון גם לגבי קליטת עולים במערכת החינוך בשנות התשעים : ממצאי משרד החינוך מלמדים על פערים ניכרים בין תלמידים עולים לבני גילם הישראלים הוותיקים . כך , למשל , כ 8 . 59 & מן העולים בשכבת הגיל של תלמידי כיתות ט - ' י"ב נושרים מבתי הספר , בהשוואה ל 3 . 9 % > בלבד בקרב ילידי ישראל ( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 2001 , עמ' . ( 39 לאחרונה הופיעו כמה חיבורים בהם נטען כי יש צורך בבחינה מחדש של דרכי התמודדות מערכת החינוך עם משימת הקליטה . כמו כן , פותחו גישות אלטרנטיביות של ההוראה והלמידה שהותאמו במיוחד לבני נוער מחבר המדי...  אל הספר
כרמל