טבלה מס' 1 דירוג סוציו־אקונומי של רשויות מקומיות בדואיות ויהודיות בנגב הערה: 1 מסמל את הדירוג הנמוך ביותר בקרב 210 הרשויות המקומיות בישראל. מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‭2002,‬